Aktualnie dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy motoryzacyjnej z bezpośrednich okolic Rzeszowa, poszukujemy Kandydata/-tki na stanowisko:

Kierownik Grupy Testowania Turbosprężarek


Obowiązki i odpowiedzialność 

- Zarządzanie pracą Działu Testów

- Nadzór nad terminowym wykonywaniem testów turbosprężarek, ich komponentów oraz kompletnych zespołów napędowych

- Definiowanie i kontrola procesów wewnątrz Działu Testów zgodnych z procesem rozwoju i produkcji turbosprężarek

- Opracowanie, udokumentowanie i wdrożenie planu działania zawierającego chronologię projektów, wymagane zasoby ludzkie i technologiczne w Dziale Testów

- Określenie, monitorowanie i raportowanie statusu założonych celów działu Testów

- Prezentowanie raportów ze statusu działań Działu Testów do Menedżera 

- Tworzenie nowych i utrzymanie istniejących relacji z innymi działami w ramach firmy, Uniwersytetami i Instytutami badawczymi

- Nadzór nad tworzeniem i wykorzystaniem lokalnej bazy dostawców i sieci usług

- Stworzenie efektywnego zespołu, wsparcie i zapewnienie możliwości jego ciągłego rozwoju

- Identyfikacja talentów i wsparcie ich dalszego rozwoju w ramach firmy 

- Optymalizacja wykorzystania istniejących zasobów

- Monitorowanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji turbosprężarek


Wymagania:

- Doświadczenie w pracy w przemyśle motoryzacyjnym lub lotniczym

- Doświadczenie w pracy z doładowanymi silnikami spalinowymi

- Znajomość systemów i strategii sterowania pracą samochodowych silników spalinowych

- Doświadczenie w nadzorowaniu zespołu w środowisku wielokulturowym i wielozadaniowym,

- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem badawczym

- Znajomość aktualnych przepisów prawnych i wymagań bezpieczeństwa związanych z pracą grupy Testowania Turbosprężarek

.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości dostępu do moich danych osobowych i ich aktualizacji oraz możliwości usunięcia lub ograniczenia przetworzenia. Obowiązek informacyjny o RODO w linku http://www.kkselekt.com/aktualnosci/ustawa_rodo_dane_osobowe/