K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego/ Human Resources Consulting – www.kkselekt.com

Od 2000r. jesteśmy partnerem HR dla największych międzynarodowych korporacji przemysłowych oraz wiodących firm w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się w rekrutacji "direct search" i rekomendacji kadry menedżerskiej, inżynierów, specjalistów dla firm produkcyjnych, usługowych, nowych inwestycji oraz projektów greenfield.

.

Dla naszego klienta, dużej firmy produkcyjno- usługowej, z długoletnią historią na rynku, poszukujemy kandydata/tki do roli menedżera zarządzania zasobami ludzkimi i usługami wewnętrznymi w tym obszarze. 

.

HR MANAGER

.

CEL: Przeprowadzenie pracowników przez rozpoczęty w firmie okres transformacji, zbudowanie i usprawnienie procesów HR-owych oraz ścisła współpraca merytoryczna z zarządem i dyrektorami jednostek grupy.

.

Obowiązki:

 • zarządzanie systemami i pracami z zakresu HR "miękkiego", w tym: wdrażanie do pracy, budowanie zaangażowania pracowników, budowa systemów motywacyjnych, premiowych, implementacja systemów ocen okresowych, systemu szkoleń i rozwoju pracowników, odpowiedzialność za offboarding
 • zarządzanie zespołem: Kierownik Działu Kadr, HRBP-rzy, Specjaliści
 • ścisła współpraca z zarządem, w tym; doradztwo, które ma wpływ na decyzje biznesowe
 • odpowiedzialność za efektywne rekrutowanie pracowników oraz dbałość o “candidate experience” 
 • odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie prawidłowej struktury stanowisk i siatki płac w oparciu o metodologię i raporty dostępne na rynku
 • współpraca z dwoma związkami zawodowymi
 • udział w rozwoju systemów IT wspierających procesy HR
 • rozwój elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów HR
 • zbudowanie pozytywnego "employer branding" oraz pozytywnego odbioru Działu HR, jako nowoczesnego centrum usług dla pracowników, przyjaznego przydatnego dla wszystkich w firmie 

.

Wymagania:

 • 5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem HR w dużej firmie produkcyjnej lub budowlanej
 • umiejętność pracy na wskaźnikach biznesowych HR (wdrażanie, raportowanie, doradztwo zarządowi), rekomendacja działań w oparciu o wskaźniki
 • znajomość prawa pracy oraz obszaru kadr i płac
 • doświadczenie w budowaniu wizerunku pracodawcy (social media, współpraca ze szkołami i uczelniami)
 • doświadczenie w koordynacji dużych projektów rekrutacyjnych w ściśle określonym czasie
 • doświadczenie w implementacji i ulepszaniu procesów HR: oceny okresowe, ścieżki karier, on/off boarding, systemy szkoleń, badanie eNPS
 • znajomość rynku benefitów oraz umiejętność zarządzania benefitami, w tym w oparciu o ZFŚS
 • umiejętność zarządzania przez cele, w systemie MBO lub podobnym
 • doświadczenie w usprawnianiu prawidłowej komunikacji wewnętrznej, w tym korzystanie z intranetu
 • dobra znajomość j. angielskiego
 • płynne korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych
 • wysokie umiejętności negocjacyjne
 • otwartość, wykazywanie inicjatywy i proaktywnej postawy 

.

Nasz Partner oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • premie oraz benefity
 • możliwość kreowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań HR
 • pracę w firmie o dobrej renomie i ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w bardzo dobrej atmosferze, w organizacji ceniącej pracowników

.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości dostępu do moich danych osobowych i ich aktualizacji oraz możliwości usunięcia lub ograniczenia przetworzenia. Obowiązek informacyjny o RODO w linku http://www.kkselekt.com/aktualnosci/ustawa_rodo_dane_osobowe/