K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego/ Human Resources Consulting - www.kkselekt.com

Od 2000r. jesteśmy partnerem HR dla największych międzynarodowych korporacji przemysłowych oraz wiodących firm w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się w rekrutacji "direct search" i rekomendacji kadry menedżerskiej, inżynierów, specjalistów dla firm produkcyjnych, usługowych, nowych inwestycji oraz projektów greenfield.

.

Dla naszego Partnera, firmy produkcyjnej z branży lotniczej o globalnym zasięgu, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Menadżer ds. Wdrożenia Systemu Zarządzania Energią

.

Celem stanowiska jest: koordynowanie i zapewnianie wdrożenia Systemu Zarządzania Energią (SZE), zapewnienie dostępności zasobów i wzmocnienie umiejętności technicznych zespołów, zapewnienie kontaktu z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi usługodawcami, uczestniczenie w procesie audytu standardu energetycznego, analizowanie i składanie kierownictwu raportów na temat wydajności energetycznej i Systemu Zarządzania Energią zakładu.

.


Obowiązki:

 • Koordynowanie i zapewnianie wdrożenia Systemu Zarządzania Energią:
  - określenie kryteriów i metod niezbędnych do zapewnienia skutecznego działania i kontroli Systemu Zarządzania Energią;
  - wdrożenie, utrzymywanie i stałe ulepszanie Systemu Zarządzania Energią;
  - zdefiniowanie, zorganizowanie i zapewnienie wdrożenia procedur i procesów przeglądu energetycznego, monitoringu regulacyjnego, audytu wewnętrznego i zarządzania niezgodnościami itp.;
  - wsparcie dla stworzenia i wdrożenia planów działań w Zakładzie;
  - kontakty i wymiana informacji z zespołami wewnętrznymi, koordynacja zasobów ogólnych, projektu Low Carbon i koordynacja energetyczna w ramach Grupy;
  - definiowanie, monitorowanie i aktualizowanie budżetów związanych z energią w firmie i przedstawianie je kierownikowi projektu Low Carbon;
  - promowanie świadomości polityki i celów energetycznych na wszystkich poziomach firmy;
  - raportowanie wskaźników energetycznych firmy do kierownika projektu Low Carbon.
 • Zapewnienie dostępności zasobów i wzmocnienie umiejętności technicznych zespołów:
  - uczestnictwo w identyfikacji lokalnych korespondentów ds. energii z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą specjalistyczną, którzy będą pracować nad wdrożeniem SZE w Zakładzie w celu wsparcia Energy Managera Grupy;
  - zapewnienie właściwej alokacji zasobów i odpowiedzialności zgodnie z potrzebami promowania efektywnego zarządzania energią;
  - udział w wewnętrznych treningach energetycznych dla lokalnych korespondentów energetycznych;
  - prowadzenie sieci lokalnych korespondentów energetyki;
  - uczestnictwo w identyfikacji audytorów energetycznych wśród lokalnych korespondentów energetycznych Zakładu;
 • Zapewnienie kontaktu z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi usługodawcami:
  - działanie jako specjalista ds. specyfikacji w zakresie energii w dziale zakupów firmy;
  - zapewnienie właściwej koordynacji z różnymi działami zaangażowanymi w SZE: produkcji, utrzymania ruchu, jakości, itp.;
  - zarządzanie obowiązkowymi audytami energetycznymi lub wynikającymi ze standardu energetycznego i monitorowanie ich;
  - zapewnienie wsparcia w poszukiwaniu i realizacji różnych form dotacji;
  - pełnienie funkcji korespondenta Komitetu ds. Energii Grupy
 • Uczestniczenie w procesie audytu standardu energetycznego:

       - przeprowadzanie audytów w innych Zakładach Grupy;

       - uczestniczenie w komitetach certyfikacyjnych w razie potrzeby;

 • Analizowanie i składanie kierownictwu raportów na temat wydajności energetycznej i Systemu Zarządzania Energią Zakładu.

.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne/elektryczne/energetyczne
 • Wiedza na temat: zarządzania energią, budowy instalacji technicznych, 
 • Charakterystyki energetycznej urządzeń i obiektów, polityki zakupu energii, systemów pomiaru energii;
 • Doświadczenie związane z zarządzaniem energią i mediami energetycznymi 
 • Umiejętność analizowania danych, tworzenie prognoz i raportów
 • Gotowość do aktualizowania wiedzy i umiejętności (nadzór technologiczny, bieżące zmiany regulacji)
 • Umiejętność pracy w grupie multidyscyplinarnej i kierowania grupami roboczymi
 • Umiejętność przekazywania wiedzy, zdolności negocjacyjne
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 3 lata pracy na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia elektryczne SEP grupa I (E+D)
 • Mile widziane uprawnienia grupy II i III (E+D)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

.

Nasz Partner oferuje:

 • Pracę w międzynarodowej firmie produkcyjnej 
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z premiami
 • Ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie kursów i szkoleń, dofinansowania z ZFŚS, dofinansowanie do kosztów korzystania ze stołówki.

.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości dostępu do moich danych osobowych i ich aktualizacji oraz możliwości usunięcia lub ograniczenia przetworzenia. Obowiązek informacyjny o RODO w linku http://www.kkselekt.com/aktualnosci/ustawa_rodo_dane_osobowe/