K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego/ Human Resources Consulting -www.kkselekt.com

Od 2000r. jesteśmy partnerem HR dla największych międzynarodowych korporacji przemysłowych oraz wiodących firm w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się w rekrutacji "direct search" i rekomendacji kadry menedżerskiej, inżynierów, specjalistów dla firm produkcyjnych, usługowych, nowych inwestycji oraz projektów greenfield.

.

Dla Naszego Partnera - firmy produkcyjnej z branży lotniczej, poszukujemy osoby na stanowisko:

.

LIDER PROJEKTU

Głównym celem stanowiska będzie wsparcie działu HR w projekcie outsourcingu kadr i płac.

.

Obowiązki:

 •  Uczestniczenie w przygotowaniu i negocjacjach nowego układu zbiorowego dla dużej organizacji produkcyjnej.

Dokument (nowy układ zbiorowy) obejmuje;
1. Warunki i gwarancje zatrudnienia
2. Czas pracy
3. Wynagrodzenie i świadczenia związane z pracą
4. Urlop
5. Warunki pracy, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Zobowiązania pracodawcy i pracownika oraz odpowiedzialność finansowa pracowników
7. Monitorowanie
8. Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
9. Zasady współpracy ze Społeczną Inspekcją Pracy
10. Zasady współpracy ze związkami zawodowymi
 

 • Największa i najbardziej złożona zmiana- to system wynagrodzeń i system premiowy oraz stanowisko i ocena pracy;
 1. - część prawna (ewentualna umowa o zwolnienie grupowe, przygotowanie nowej umowy o pracę / wypowiedzenie dotychczasowych warunków
 2. - komunikacja (dla różnych grup) - system wynagrodzeń, system premiowy
 3. -nowe naliczanie wynagrodzeń (obecnie wykonywane wewnętrznie, w bazie starego systemu działającego na DOS
 4. - administracja osobista
 5. - system informatyczny (zabezpieczenie backup dla obecnego systemu)
 6. - przez kilka miesięcy obowiązek naliczania wynagrodzenia w dwóch systemach - bieżącym oraz nowym
 7. - oś czasu (chcielibyśmy to wdrożyć jak najszybciej)

.

Wymagania:

 • doświadczenia we wdrażaniu układu zbiorowego 
 • znajomości zagadnień i warunków prawnych
 • doświadczenia w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • doświadczenie w kierowaniu projektami
 • doświadczenia we wdrażaniu systemu wynagrodzeń i premii
 • silnej osobowości i umiejętności wprowadzania zmian
 • dostępności w projekcie na 6-8 miesięcy

.

Nasz Partner oferuje:

 • praca w międzynarodowym środowisku
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia w projekcie outsourcingu kadr i płac

.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości dostępu do moich danych osobowych i ich aktualizacji oraz możliwości usunięcia lub ograniczenia przetworzenia. Obowiązek informacyjny o RODO w linku http://www.kkselekt.com/aktualnosci/ustawa_rodo_dane_osobowe/