K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego/ Human Resources Consulting -www.kkselekt.com

Od 2000r. jesteśmy partnerem HR dla największych międzynarodowych korporacji przemysłowych oraz wiodących firm w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się w rekrutacji "direct search" i rekomendacji kadry menedżerskiej, inżynierów, specjalistów dla firm produkcyjnych, usługowych, nowych inwestycji oraz projektów greenfield.

.

Dla Naszego Partnera - dużej międzynarodowej firmy produkującej elementy metalowe dla branży motoryzacyjnej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

.

KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU

.

Głównym celem stanowiska jest zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego.

.

Obowiązki:

 • Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego
 • Nadzór nad opracowaniem harmonogramu remontów i konserwacji maszyn, urządzeń, sieci zapewniających niezbędne media
 • Zapewnienie zaopatrzenia technicznego mediów technologicznych oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie ich eksploatacji (energia elektryczna, sprężone powietrze, woda technologiczna)
 • Prowadzenie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie utrzymania ruchu
 • Konsultowanie projektów nowych uruchomień procesów technologicznych i prac inwestycyjnych
 • Planowanie zakupów części zamiennych i potrzebnych materiałów
 • Nadzorowanie dokumentacji maszyn, urządzeń i instalacji należących do firmy w zakresie przydzielonej odpowiedzialności
 • Nadzorowanie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu opracowań dotyczących modernizacji i rozbudowy istniejących urządzeń technologicznych
 • Analiza przyczyn i skutków awarii oraz kontrola wykonanych napraw
 • Zapewnienie sprawności i dostępności technicznej maszyn i urządzeń
 • Raportowanie zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną
 • Planowanie i organizowanie pracy zespołu
 • Motywowanie i rozwijanie pracowników
 • Aktualizacja zewnętrznych dokumentów nadzorowanych
 • Nadzorowanie i kontrola realizacji zadań przez podwładnych.

.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku w obszarze utrzymania ruchu lub 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze utrzymania ruchu.
 • Umiejętność instalacji, obsługi i konserwacji sprzętu technicznego, wiedza z zakresu nauk technicznych, TPM, MS OFFICE.
 • Znajomość narzędzi i technik efektywnego zarządzania utrzymaniem parku maszyn.
 • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek mechanika i budowa maszyn; elektrotechnika)
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w branżach: lotnictwo, motoryzacja, przemysł maszynowy
 • Samodzielność, silne ukierunkowanie na cel i wynik, dobra organizacja pracy własnej , zarządzanie zespołem różnorodnym wiekowo
 • Mile widziana obsługa SAP.

.

Nasz Partner oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Realne możliwości awansu w wewnętrznych strukturach firmy
 • Dofinansowanie do posiłków w kantynie
 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • System premiowania.

.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości dostępu do moich danych osobowych i ich aktualizacji oraz możliwości usunięcia lub ograniczenia przetworzenia. Obowiązek informacyjny o RODO w linku http://www.kkselekt.com/aktualnosci/ustawa_rodo_dane_osobowe/