Aktualnie dla naszego Partnera, międzynarodowej firmy o zasięgu globalnym z branży lotniczej poszukujemy Kandydata/-tki na stanowisko:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska


Zakres obowiązków:

 • Organizowanie, nadzorowanie, realizacja i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska,
 • Kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych przez podległe podmioty podlegające zasięgowi działań przedsiębiorstwa,
 • Przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu Ochrony Środowiska,
 • Czynny udział w zewnętrznych i wewnętrznych Audytach Jakościowych oraz z zakresu Ochrony Środowiska,
 • Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa,
 • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji / pozwoleń związanych z ochroną środowiska,
 • Organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska min. ochrona aero-sanitarna, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa,
 • Kontrolowanie eksploatacji urządzeń chroniących środowisko,
 • Rozpoznawanie oraz zapobieganie lub ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji i urządzeń technicznych,
 • Ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami ochrony środowiska,
 • Kontrolowanie przestrzegania w przedsiębiorstwie przepisów ochrony środowiska w celu stwierdzenia zgodności lub niezgodności z prawnie określonymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko


Wymagania:

 • Praktyczna wiedzy z zakresu ochrony Środowiska
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing
 • Znajomość narzędzi rozwiązywania problemów ( min. 8D)
 • Terminowość i dokładność w realizacji zadań
 • Doświadczenie w planowaniu, organizowaniu i kontroli procesu logistycznych
 • Zdolności analityczne
 • Konsekwencja w działaniu
 • Samodzielność, odpowiedzialność


Nasz Partner oferuje:

 • Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w międzynarodowej firmie,
 • Dalszy rozwój zawodowy,
 • Otwartą kulturę organizacyjną,
 • Benefity pozapłacowe

.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości dostępu do moich danych osobowych i ich aktualizacji oraz możliwości usunięcia lub ograniczenia przetworzenia. Obowiązek informacyjny o RODO w linku http://www.kkselekt.com/aktualnosci/ustawa_rodo_dane_osobowe/