Od 2000r. jesteśmy partnerem HR dla największych międzynarodowych korporacji przemysłowych oraz wiodących firm w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się w rekrutacji "direct search" i rekomendacji kadry menedżerskiej, inżynierów, specjalistów dla firm produkcyjnych, usługowych, nowych inwestycji oraz projektów greenfield.

.

Dla naszego Partnera - międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmy produkcyjnej z branży metalowej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

.

Specjalista ds. BHP/Koordynator

.

Celem stanowiska jest zapewnienie ciągłości biznesowej poprzez uzyskanie pozwoleń. Doradzanie i opiniowanie działań mających na celu redukcję ryzyka. Stawianie za cel – ZERO WYPADKÓW.

.

Obowiązki:

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby BHP Dz.U.1997.109.704.

 • Wypełnianie wytycznych i zaleceń z pozwoleń wodno-prawnego, emisyjnego oraz pozwolenia na wytwarzanie i zbieranie odpadów.
 • Zgłaszanie działań podnoszących bezpieczeństwo i higienę pracy, działań mających na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami polskiego prawa w zakresie ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych.
 • Reprezentacja Spółki przed organami kontroli. (do podpisywania dokumentów)
 • Współdziałanie z PSP w zakresie nadzorowania ochrony przeciwpożarowej.
 • Realizacja wytycznych firmy w zakresie ESH.
 • Zarządzanie globalnym programem Gensuite wraz z raportowaniem kluczowych wskaźników, niebezpiecznych obserwacji, wypadków itp.
 • Składanie raportów, sprawozdań i wyników pomiarów do KOBiZE, BDO, WIOŚ, Starostwa Powiatowego, GUS i Marszałka Województwa wg wymagań.
 • Nadzorowanie platformy PUESC w zakresie przewozu towarów objętych monitorowaniem SENT.
 • Raportowanie wskaźników BHP według wymagań korporacyjnych.
 • Obsługa i nadzorowanie platformy do szkoleń dla podwykonawców wraz z elektroniczną bazą pozwoleń na pracę szczególnie niebezpieczne
 • Nadzorowanie dopuszczonych substancji i mieszanin chemicznych wraz z zapewnieniem realizacji wytycznych z kart charakterystyki, REACH i CLP.
 • Opiniowanie i dopuszczanie środków ochrony indywidualnej, technicznej.
 • Nadzorowanie zgodności z wymaganiami ATEX. (strefy wybuchowe)
 • Udział w zespole ds. odbioru maszyn nowych, modernizowanych i relokowanych.
 • Udział i ocena ryzyka zawodowego metodami RISC SCORE, KIM1, KIM2, OWAS, ocena ryzyka zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi.

.

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku 2 lata w BHP i OŚ
 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek w zakresie bezpieczeństwa i higieny lub w zakresie ochrony środowiska.
 • Doświadczenie w firmach produkcyjnych
 • Dobra znajomość j. angielskiego
 • Wymagana znajomość polskiego prawa w zakresie spójnym ze stanowiskiem z naciskiem na ochronę środowiska.
 • Znajomość standardów OSHA będzie dodatkowym atutem.
 • Uprawnienia Inspektora ds. ochrony PPOŻ będzie dodatkowym atutem.

.

Nasz Partner oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Awans na Głównego Specjalistę ds. BHP – wymagany 5 letni staż pracy w służbie na stanowiskach wymienionych w rozporządzeniu + wyższe studia kierunkowe.
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy
 • Atrakcyjny system premiowania.

.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości dostępu do moich danych osobowych i ich aktualizacji oraz możliwości usunięcia lub ograniczenia przetworzenia. Obowiązek informacyjny o RODO w linku http://www.kkselekt.com/aktualnosci/ustawa_rodo_dane_osobowe/