K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego/ Human Resources Consulting -www.kkselekt.com

Od 2000r. jesteśmy partnerem HR dla największych międzynarodowych korporacji przemysłowych oraz wiodących firm w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się w rekrutacji "direct search" i rekomendacji kadry menedżerskiej, inżynierów, specjalistów dla firm produkcyjnych, usługowych, nowych inwestycji oraz projektów greenfield.

.

Dla naszego Partnera - międzynarodowej firmy produkcyjnej z branży lotniczej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Inżynier Projektant Systemów Elektrycznych

.

Obowiązki:

 • Liderowanie i odpowiedzialność nad techniczną częścią projektu związanego z obszarem specjalizacji: oprzyrządowanie, oczujnikowanie, sterowanie(instrumentation) / elektryka;
 • Analiza wymagań testowych oraz technicznych kontraktu i przełożenie ich na specyfikacje techniczne dla produktu, który ma zostać opracowany i wyprodukowany
 • Ocena technicznej wykonalności projektu, analiza ryzyka
 • Opracowanie architektury oraz uszczegółowienie specyfikacji technicznych każdego podsystemu składającego się na produkt, który ma zostać opracowany (elektryka, oprzrządowanie, oczujnikowanie, sterowanie (instrumentation) wg zakresu prac projektu (SOW) w celu jednoznacznego określenia produktu, który ma zostać wyprodukowany;
 • Współpraca z kierownikiem projektu w celu rozbicia projektu na etapy techniczne, oszacowaniu budżetów i ustaleniu harmonogramu (organizując zadania w logicznej kolejności);
 • Współpraca z kierownikiem projektu w zakresie koordynowania działań technicznych w zespole projektowym;
 • Osiąganie kroków milowych etapów projektu oraz dostarczenie rezultatów w wymaganych terminach (zgodnie z formularzami przeglądu i rejestrem projektu);
 • We współpracy z kierownikiem projektu przygotowanie i organizacja różnych przeglądów projektów zgodnie z wewnętrznymi procesami;
 • Upewnienie się, że główne elementy i opcje projektu zostały sprawdzone i zatwierdzone przez kierownictwo;
 • W razie potrzeby zwracanie się do dyrektora działu o przedstawienie kwestii do omówienia w celu znalezienia akceptowalnych rozwiązań technicznych
 • Pełnienie funkcji kierownika technicznego dla klienta oraz głównych dostawców w odniesieniu do swojego obszaru specjalizacji: oprzyrządowanie, oczujnikowanie, sterowanie (instrumentation) / elektryka;
 • Przygotowanie zleceń na prace inżynierskie dla produktów elektrotechnicznych /oprzyrządowania, oczujnikowanie, sterowanie i koordynacja realizacji tych zadań z młodszymi projektantami;
 • Przygotowanie dokumentacji zawierającej wymagania projektowe (DRD) dla produkcji oraz prac instalacyjnych i rozruchowych dla podwykonawców
 • Stosowanie się do standardów i zasad projektowania;
 • Przestrzeganie norm oraz stosowanie się do ograniczeń wynikających z regulacji;
 • Sprawdzanie prac innych członków zespołu technicznego, tym m.in. specyfikacji, obliczeń, rysunków, wykazów sprzętu, programów, procedur, instrukcji itd
 • Uaktualnianie rejestru projektów i konfiguracji produktu
 • Kompletowanie dokumentacji oraz informacji technicznych zgodnie z zakresem prac, prawidłowe klasyfikowanie dokumentacji
 • Sprawdzenie zgodności produktów ze specyfikacjami oraz ofertami, sprawdzenie jakości dostarczanych urządzeń.

.

Wymagania:

 • Tytuł inżyniera na kierunkach związanych z elektryką (elektronika, aparatura kontrolno-pomiarowa itd)
 • Znajomość systemów oczujnikowania, aparatury kontrolno-pomiarowej (pomiar temperatury, ciśnienia, prędkości, drgań itd)
 • 5-7 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość systemów akwizycji sygnałów analogowych, cyfrowych, częstotliwościowych itd.
 • Znajomość systemów niskonapięciowych AC i DC (rozdzielnice, dystrybucja, ochrona, sterowanie)
 • Wykształcenie: Preferowany kierunek: Elektryka, Elektronika, Elektrotechnika, Aparatura kontrolno-pomiarowa, instrumentacja
 • Doświadczenie w takich branżach, jak: Przemysł, automatyka, lotnictwo, automotive lub pokrewne
 • Kompetencje miękkie: Duża motywacja do pracy, Skupianie się na celu, Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym, Autonomiczność, Chęć do nauki i rozwoju, Życzliwość i pozytywne nastawienie do zespołu
 • Znajomość systemów: AutoCAD Electrical
 • Otwartość na podróże służbowe
 • Znajomość języka angielskiego: w stopniu dobrym
 • Mile widziane: 
 • Doświadczenie pracy na stanowisku związanym z projektowaniem systemów służących do testowania różnych komponentów
 • Doświadczenie w branży urządzeń testowych lub turbin gazowych (silniki lotnicze)
 • Znajomość norm i standardów osprzętu elektrycznego (UL)

.

Nasz Partner oferuje:

 • Udział w ciekawych i wymagających projektach
 • Rozwój w ramach organizacji
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Benefit na aktywności.

.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości dostępu do moich danych osobowych i ich aktualizacji oraz możliwości usunięcia lub ograniczenia przetworzenia. Obowiązek informacyjny o RODO w linku http://www.kkselekt.com/aktualnosci/ustawa_rodo_dane_osobowe/