K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego/ Human Resources Consulting -www.kkselekt.com

Od 2000r. jesteśmy partnerem HR dla największych międzynarodowych korporacji przemysłowych oraz wiodących firm w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się w rekrutacji "direct search" i rekomendacji kadry menedżerskiej, inżynierów, specjalistów dla firm produkcyjnych, usługowych, nowych inwestycji oraz projektów greenfield.

.

Dla naszego Partnera - międzynarodowej firmy produkcyjnej, produkującej dla różnych branż m.in. dla branży motoryzacyjnej, poszukujemy Kandydatów/tek na stanowisko:

.

SPECJALISTA BHP

.

Obowiązki:

 • Przeciwdziałanie i monitoring wypadków
 • Opiniowanie i nadzór nad wdrażaniem zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji z zakresu BHP
 • Kontrolowanie warunków pracy i przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się BHP i Ppoż.
 • Sporządzanie i przedstawienie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Spółce
 • Opiniowanie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy oraz nowych inwestycji
 • Opiniowanie przekazywanych do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy
 • Przeciwdziałanie i monitoring chorób zawodowych
 • Działania pro aktywne w zakresie prewencji wypadkowej
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Raportowanie zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną, w tym przygotowywanie raportów na potrzeby firmy
 • Udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Czynności administracyjne i prowadzenie szkoleń
 • Budowanie świadomości bezpieczeństwa pracy w Spółce
 • Audit BHP / 5S i inne.

.

Wymagania:

 • Minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy ogółem
 • Certyfikaty potwierdzający odbycie kursów i szkoleń okresowych dla służb BHP
 • Wykształcenie wyższe (studia podyplomowe w zakresie BHP)
 • Doświadczenie w takich branżach, jak: automotive, metalurgiczna, kolejowa, przemysł ciężki
 • Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja własnej pracy, komunikacja
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym
 • Dobra znajomość pakietu Office
 • Umiejętność analityczne myślenia oraz pracy pod presją czasu.

.

Nasz Partner oferuje:

 • Atrakcyjny system premiowania.
 • Rozwój w ramach organizacji.
 • Umowę w stabilnej firmie
 • Dofinansowanie do dojazdów.

.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości dostępu do moich danych osobowych i ich aktualizacji oraz możliwości usunięcia lub ograniczenia przetworzenia. Obowiązek informacyjny o RODO w linku http://www.kkselekt.com/aktualnosci/ustawa_rodo_dane_osobowe/