K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego www.kkselekt.com

Od 2000 roku pracujemy dla największych korporacji międzynarodowych oraz wiodących firmy na rynku polskim i zagranicznym z różnych sektorów gospodarki. Specjalizujemy się w rekrutacji "Direct Search" inżynierów, specjalistów oraz kadry menadżerskiej dla firm produkcyjnych, inwestycji start-up i greenfield.

.

Nasz partner - międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej w związku z rozwojem w Polsce poszukuje kandydata/tki na stanowisko IT Infrastructure Specialist

Miejsce pracy - okolice Rzeszowa 

.

Cel Stanowiska:

 • Zapewnianie bezawaryjnej pracy, bezpieczeństwa i dostępności aplikacji oraz systemów informatycznych jak również infrastruktury informatycznej Grupy;
 • Wsparcie wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań IT poprawiających produktywność, jakość procesów i bezpieczeństwo systemów IT zgodnie z obowiązującą strategią IT Grupy; 
 • Zarządzanie obsługą, konfiguracją i utrzymaniem infrastruktury IT, LAN oraz telekomunikacyjnej;
 • Planowanie i zarządzanie podwykonawcami w ramach wdrożenia nowych oraz usprawnienia istniejących systemów i infrastruktury IT;
 • Pierwsza oraz druga linia wsparcia dla Klienta IT;
 • Koordynacja i prowadzenie lokalnych i międzynarodowych projektów IT;
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej w ramach wdrożonych rozwiązań IT;

.

WYMAGANE

 • Doświadczenie min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku
  w obszarze IT;
 • 2 – 3 wdrożone lub kompleksowo prowadzone projekty dot. aplikacji i systemów informatycznych; 
 • Doświadczenie jako lider projektu;
 • Pozytywna opinia od poprzedniego pracodawcy;
 • Praca zespołowa – praca z wieloma zespołami projektowymi jednocześnie – również zagranicznymi;
 • Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń IT;
 • Wykształcenie Wyższe Techniczne, specjalizacja IT;
 • Egzaminy i uprawnienia certyfikaty szkoleń (Microsoft, Cisco, ITIL, Zarządzanie Projektami IT);
 • Język angielski min B2.

.

Kwalifikacje i inne umiejętności

 • Znajomość środowiska Windows na poziomie komputera oraz serwera klasy PC i  innych systemów raportowania i baz danych
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji MS, dobra znajomość SAP, znajomość sieci LAN/WAN
 • Dobra znajomość systemów bazodanowych oraz baz danych, 
 • Dobra znajomość narzędzi do zaawansowanego raportowania, 
 • Standardy bezpieczeństwa, technologie wymiany informacji, doświadczenie
  w prowadzeniu i zarządzaniu projektami,

Kluczowe zadania wykonywane na stanowisku:

1. Archiwizacja i administracja przydzielonymi systemami informatycznymi spółki;

2. Administracja przydzielonymi serwerami i aplikacjami;

3. Administracja łączami komunikacyjnymi (Internet, Intranet);

4. Techniczna obsługa urządzeń peryferyjnych, urządzeń sieciowych
i okablowania;

5. Wsparcie dla Centr Danych / Serwerowni Grupy;

6. Zabezpieczenie danych komputerowych na wypadek awarii systemu, komputera itp;

7. Wsparcie dla systemów produkcyjnych;

8. Wsparcie użytkowników przy codziennej pracy w zakresie obszaru IT;

9. Koordynacja działań związanych z inżynierią, projektowaniem, instalacją, eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych i oprogramowania;

10. Wdrażanie nowych i innowacyjnych systemów oraz aplikacji i infrastruktury IT usprawniających procesy biznesowe firmy;

11. Aktualizacja i dostosowanie obecnie wdrożonych systemów informatycznych spółki do aktualnych standardów korporacyjnych w zakresie systemów
i infrastruktury IT;

12. Wsparcie procesu zakupu, instalacji i konserwacji zatwierdzonego przez Grupę wolumenu sprzętu, oprogramowania, serwerów lokalnych i urządzeń peryferyjnych. Inwentaryzacja i likwidacja sprzętu i oprogramowania. Utrzymywanie kontaktów z dostawcami;

13. Wsparcie bezpieczeństwa sieci komputerowej oraz całej infrastruktury IT Grupy;

14. Zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych, w celu określenia i opracowania specyfikacji dla nowych lub zmodyfikowanych rozwiązań technologicznych systemów i aplikacji IT oraz narzędzi IT;

15. Wsparcie w zakresie określenia, utrzymanie i administracja macierzy dostępów i bezpieczeństwa systemów IT (głównie AD);

16. Wsparcie ochrony danych technicznych, osobowych oraz będących własnością intelektualną firmy;

17. Koordynacja i zarządzanie projektami informatycznymi o zasięgu lokalnym i globalnym;

18. Zapewnienie zgodności z audytami branżowymi oraz IT, realizacja zaleceń wniosków poaudytowych oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi procedurami IT;

19. Raportowanie zgodnie z obowiązująca strukturą organizacyjną;

20. Dbałość o stanowisko pracy;

21. Współpraca z innymi działami.